Ordlista

Som patient eller anhörig till någon som är sjuk är det vanligt att stöta på ord som man inte känner igen. Här har vi samlat en lista över ord som du kan ha läst på den här webbplatsen, eller ord som du stöter på i andra sammanhang som rör malignt melanom och cancer.

Adjuvant behandling

Adjuvant behandling ges för att motverka återfall av sjukdom Om grundbehandlingen är kirurgi/operation är en adjuvant behandling den efterföljande behandlingen i form av strålbehandling eller läkemedelsbehandling. 

Basalcellscancer

En typ av hudcancer, som också kallas för basaliom, och är mindre farlig än malignt melanom.

Benign

Godartad. En benign tumör är inte cancer.  

Dottertumörer 

Ett annat ord för metastas. När cancern sprider sig och bildar en ny tumör kallas den nya tumören för dottertumör. 

Elakartad tumör

Kallas också för malign tumör, eller cancertumör, och är knöl som har en förmåga att sprida sig och växa in i andra vävnader.

Godartad tumör

Kallas också för benign tumör och är en knuta som inte är cancer och som inte kan sprida sig till andra vävnader i kroppen. Den kan däremot ändå orsaka besvär i kroppen och kan därför behöva behandlas ändå.

Immunförsvar

Kroppens försvar mot infektioner. Immunförsvaret består av vita blodkroppar och andra celler som arbetar för att ta bort främmande ämnen eller döda och sjuka celler.

Immunterapi

Olika läkemedel som hjälper kroppens immunförsvar att angripa de sjuka cancercellerna

In situ

Betyder ”på plats” och innebär att cellerna växer på ett och samma ställe, det vill säga inte har trängt in i organen runt omkring.

Malign

Elakartad. En malign tumör är cancer.

Metastas

När cancern sprider sig och bildar en ny tumör kallas den nya tumören för metastas.

Målinriktad behandling

En typ av läkemedelsbehandling som riktar sig mot en specifik cancercell och ska på så vis minska skadan på normala celler. Till exempel kan ett målinriktat läkemedel blockera en viss typ av enzym, ett protein eller annan molekyl som är inblandad i cancercellernas tillväxt och spridning.

Nevus, naevi

Födelsemärke.

Onkolog

En läkare som har cancer som specialitet.

Palliativ vård

Vård i livets slutskede, när cancern inte längre går att bota.

Prognos

Hur man tror att det kommer gå med sjukdomen, till exempel hur många procent som överlever.

Skivepitelcancer

En typ av hudcancer som är mindre farlig än malignt melanom.

Tumörer

Tumör betyder knöl, och är en vävnadsbildning i kroppen som uppstår på grund av att celler förökar sig. 

 

Uppdaterad: 11-12-2018